www.6095.com 设为www.6095.com | 加入收藏
您现在的位置: www.6095.com>> 百又十年>> 历史长廊>>正文内容

www.6095.com历任领导——私立匡村中学时期

 

————私立匡村中学时期————


阶段

校务主任1907.2-1909.2

章文藻

 

1909.2-1912.2

强步东

 

1912.2-1919.8

匡齐家

 

1919.2-1919.8

孙伦鉴

 

1919.8-1921.7

强步东

 

1926.8-

储元昂

 

1927.8-1927.12

储元昂

 1927.12-1933.3

殷芝龄

 

1933.3-1937.10

孙克明

 

1939.9-1941.8

匡全海

 

1941.9-1942.1

匡全海

 1942.1-1945.8

严文耀

杨鸿德

1945.9-1945.12

殷力农

 

1945.12-1946.7

孙家良

孙藕生

1946.8-1950.4

匡仲谋

陆国英

1950.4-1952.12

虞伯舜

 

  

 

XML 地图 | Sitemap 地图